Om mig

Om mig

 

Docent i barnkirurgi med fokus på missbildningar i bäckenbotten och magtarmkanalen. Jag studerar hur missbildningskirurgin kan utvecklas, risker och orsaker till kirurgiska komplikationer hos barn, och vilka efterbehandlingar som fungerar för att tarm och urinvägar skall fungera under barndomen trots

missbildningar.

 

 

 

Pris och tilldelningar

Tilldelning av årets pris "Yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne" 2017 med motiveringen:

"Docent Pernilla Stenström, överläkare i barnkirurgi vid Skånes universitetssjukhus tilldelas årets pris till Yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne för hennes viktiga kliniska forskningsinsatser  med stor betydelse under hela livet för barn med medfödda missbildningar i bäckenbotten och i mag-tarmkanalen. "

Priset delades ut på Forskningens dag 2017