Media

Media

Poddserie

Skånes universitetssjukhus har lanserat en poddserie som heter "”Vi följer livet”".

De tre första avsnitten har tema barnkirurgi och finns att lyssna på här bredvid.

 

1. Tarmmissbildning och smärta hos barn - En förälders berättelse

2. Att växa upp med missbildningar

3. Patientorganisationers och sociala mediers betydelse