Start

Välkommen!

Forskning

 

Forskningen innehåller både funktionella studier, registerstudier samt patientperspektivet genom utvärdering av livskvalitet

Media

 

Medverkan i olika mediaprojekt

 

 

 

 

Publikationer

 

Publikationer, artiklar, bokkapitel etc

 

 

 

 

Har du en fråga eller vill veta mer?